RMT


  • Jak zůstat v klidu, i když máš stresující rozhovor?
  • Jak budovat větší sebedůvěrů a porozumět sám sobě, a tím i druhým?
  • Jak lépe naslouchat a lépe porozumět tomu, co lidí od tebe potřebují?
  • Jak lépe naslouchat svému tělu a využívat ho jako zdroj užitečných informací v interakci s ostatními lidmi?
  • A jak se naplno radovat?...

To všechno je důležitou součástí výcviku Relational Mindfulness (RMT).

V interakci s jinými lidmi se často spouští řada automatických reakcí, které nám nejsou příliš nápomocny. Proto se můžeme cítit zklamaní, rozlobení, osamělí a mít spoustu dalších nepříjemných pocitů, nebo dokonce pocit bezmoci, protože "to nemůžeme ovlivnit".

Ve RMT tréninku většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí řízeného dialogu naučíš lépe naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby. Cvičení ve dvojicích budou pravidelně prokládána individuálními relaxačními a koncentračními cvičeními pro posílení bdělosti.

This site was built using